Aanmelden

Vanaf 1 maart 2020 kan u zich als leerling aanmelden op onze school en ons internaat voor het schooljaar 2020-2021.
Inschrijven kan pas definitief vanaf onze opendeurdag op 7 mei 2020.
Het voordeel van u aan te melden is dat u voorrang krijgt bij inschrijving t.o.v. later of niet aangemelde leerlingen.

Bij twijfel qua richting / jaar / sportoptie vragen we meerdere keuzes aan te kruisen.

(*) Bij twijfel kunnen meerdere keuzes aangeduid worden.